Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86807

DRUCIAK JAN ZYGMUNT,

Urodzony 28.01.1913 r., zamieszkały w Królewskiej Hucie (Chorzowie) a następnie w Trzebini. Wykształcenie średnie – technik chemik. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność dla ruchu oporu. Aresztowany wiosną 1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego więźnia. Po wojnie zamieszkał na terenie Niemiec.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., informacja córki Teresy Ceglarek.