Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86815

DURYŃSKI STEFAN,

Urodzony 28.08.1906 r. w Sławkowie pow. będziński, i zamieszkały w tej miejscowości. Po zdobyciu wykształcenia pedagogicznego – nauczyciel. Aresztowany 12.04.1940 r. i od 14.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3427. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.