Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86819

FARNIK ALOJZY,

Zamieszkały w Cierlicku. Aresztowany w kwietniu 1940 r. razem z bratem Emilem i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd prawdopodobnie w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.