Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86820

FIERLA JÓZEF ks.,

fierla-jozef-ks-ew-pop

Urodzony 6.07.1901 r. w Orłowej, narodowości polskiej. Kształcił się w Orłowej w gimnazjum, potem studiował teologię ewangelicką w Warszawie i Bratysławie. Po ukończeniu studiów teologicznych, w 1939 r. był proboszczem w Orłowej – pastor ewangelicki. Aresztowany po raz pierwszy 21.09.1939 r. i więziony w KL Skrochovice – do 1.12.1939 r. Drugi raz aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna).

W transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 22021. Przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, tam zarejestrowany, jako więzień nr 6728. Od 6.12.1940 r. ponownie przeniesiony do Dachau razem z innymi księżmi. Odzyskał wolność 8.10.1941 r. – zwolniony z obozu. Do końca wojny pracował, jako pracownik fizyczny w niemieckiej firmie we Frysztacie. Po wyzwoleniu pastor, senior w Orłowej. Zmarł 21.06.1976 r. w Orłowej.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.