Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86823

FORYŚ WŁADYSŁAW,

Urodzony 4.01.1910 r. Nauczyciel Szkoły Powszechnej w Malcu, nauczyciel, ostatni przedwojenny prezes Ogniska ZNP w Kętach. Aresztowany i 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6661. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Po wyzwoleniu od 5.05.1945 r. nauczyciel w Kętach, potem Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, inspektor powiatowy Spółdzielni Uczniowskiej, sekretarz POZNP w Oświęcimiu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.