Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86828

GĄSKA WALTER, ks., pseud. „Meyer”,

Urodzony 4.04.1875 r. w Siemianowicach, syn Augusta i Marii z d. Mitko. Do szkoły stopnia podstawowego oraz szkoły średniej uczęszczał w Bytomiu – z matura w 1887 r. Studia teologiczne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. Święcenia kapłańskie przyjął 22,06.1901 r. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Świętochłowicach, potem na Górze Świętej Anny, w miejscowości Sudoł. W 1914 r. proboszcz w Zabełkowie k/Raciborza. W 1921 r. w okresie szalejącego na Górnym Śląsku terroru – aresztowany i więziony w więzieniu raciborskim. Uwolniono go po 7 miesiącach. Będąc działaczem Związku Obrony Kresów Zachodnich, zdecydowanie sprzeciwiał się przybyłym na Śląsk Niemcom, w których widział przeciwników sprawy polskiej. Spodziewając się aresztowania po wkroczeniu do Polski we wrześniu 1939 r. wojsk hitlerowskich, zbiegł z Koszęcina i ukrywał się kolejno w Chorzowie, Tarnowskich Górach i Wrocławiu. W wyniku zdrady, został aresztowany 24.02.1943 r. i osadzony w więzieniu we Wrocławiu. Zginął w tym więzieniu 2.12.1943 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996, s. 114-115; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.