Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86830

GLÜCK AUGUSTYN,

Urodzony 8.09.1886 r. w Lipinach, do wybuchu drgiej wojny światowej mieszkał w Paśnikach. Zawód wykonywany górnik. Brał udział w powstaniach śląskich. Początkiem września 1939 r. zbiegł z Paśnik, ale po kilku dniach wrócił do domu – zastając go zupełnie rozgrabionym przez Niemców. Odmowiono mu także powrotu do dawnego miejsca pracy. Arestowany 20.05.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau. Od 30.08.1940 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen, a po miesiącu ponownie przesłany do KL Dachau. Zginął w tym obozie 14.07.1941 r.

Bibliografia: Jadwiga Dąbrowska, Świętochłowiczanie w KL Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych, wyd. 2013 r.