Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86833

GONDZIKIEWICZ FRANCISZEK,

Urodzony 2.10.1898 r. w Proszowicach pow. miechowski, zamieszkały w Sosnowcu. Urzędnik magistratu. Według relacji współwięźnia Arkadiusza Cieślika, dnia 15.04.1940 r. zostało aresztowanych ok. 21 osób w miejscu pracy (w magistracie), i stamtąd samochodami wywiezieni do „Polizei Ersatz Gefangnis” w Sosnowcu – hali fabryki Schoena, gdzie przebywali przez okres ok. 6 – tygodni. Dnia 26.05.1940 r. po załadowaniu do pociągu osobowego ok. 1000 osób więzionych w fabryce Schoena i wywiezieni zostali do KL Dachau. Gondzikiewicz zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 13001. Od 16.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Przeżył pobyt w obozie – wrócił do domu.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.