Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86835

GÓREK FRANCISZEK, ks.,

Urodzony 3.04.1882 r. w Rostkowicach pow. Biała Prudnicka, syn Konstantego. Po ukończeniu szkoły elementarnej, kontynuował naukę w gimnazjum w Prudniku. Studia Teologiczne odbył na Uniwersytecie we Wrocławiu. Po święceniach kapłańskich 22.06.1907 r., pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Gostomii k/Prudnika, potem w Dąbrowie Niemodlińskiej, w Rozmiarce, Orzegowie, w Dębie, Rozbarku. W 1922 r. administrator i proboszcz w Bujakowie, w 1933 r. proboszcz w Ornontowicach. W okresie okupacji hitlerowskiej dwukrotnie aresztowany. Pierwszy raz aresztowany 3.09.1939 r. w Niedobczycach. Drugi raz aresztowany 20.01.1942 r. i wpierw więziony w Rybniku, skąd w 30.01.1942 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zginął w tym obozie 18.07.1942 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996, s. 117-118;-Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.