Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86846

GRZYWNOWICZ STANISŁAW,

Zamieszkały w Rybniku. Profesor rybnickiego gimnazjum. Dzięki wszechstronnym zainteresowaniom wzbudzał wielki szacunek u podopiecznej – gimnazjalnej młodzieży. Na jego lekcjach toczyły się ożywione dyskusje filozoficzno-moralne, gospodarczo-społeczne i polityczne, związane nie tylko z realizowanym programem nauczania, ale także nawiązującymi do aktualnej sytuacji w kraju. Aresztowany wiosną 1940 r. i przekazany do więzienia w Ołomuńcu, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Dzięki skutecznej interwencji rodziny został zwolniony z obozu.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.