Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86849

HEROK JAN,

Urodzony 29.05.1914 r. w Ligocie pow. Bielski, wykształcenie średnie. Przed wybuchem wojny mieszkał w Czechowicach, po szkole pedagogicznej – pracował jako nauczyciel oraz dyrektor szkoły w Czechowicach. Aresztowany pod koniec 1939 r. i więziony w Bielsku, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie, o czym w siedzibie gestapo w Bielsku powiadomiona została żona Maria.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN Katowice, sygnatura S88/10/ZU tom I do III; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznania wnuczki Barbary Pęćkiewicz.