Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86850

HETMAŃCZYK ERNEST,

Urodzony 4.02.1915 r. w Bobrownikach, zamieszkały w Tarnowskich Górach, student Uniwersytetu Warszawskiego. Aresztowany 15.04.1940 r. pod zarzutem współpracy z organizacją konspiracyjną – ruchem oporu. Dnia 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7841. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.