Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86856

HUCHRACKI TEODOR ks.,

Urodzony 8.11.1877 r. w Katowicach. syn Piotra i Stanisławy z d. Bączkowska, starszy brat Józefa. Do szkoły elementarnej i gimnazjum uczęszczał w Katowicach. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wyjechał do Włoch. Tam wstąpił do Zgromadzenia Księży Nazaretanów. Po odbyciu obowiązkowego nowicjatu rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie otrzymał w lipcu 1900 r. W okresie I wojny światowej prowadził pracę duszpasterską jako wikariusz w Pawłowicach, W latach dwudziestych wysłany do odrodzonej Polski, z poleceniem założenia w Krzemieńcu, na terenie diecezji łuckiej, pierwszego klasztoru, lecz otrzymawszy wiadomość, że papież Pius XI rozwiązał Zgromadzenie Księży Nazaretanów, powrócił do rodzinnej diecezji katowickiej. Zamieszkał najpierw w Katowicach, a następnie w Siemianowicach. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 2.07.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 17706. Zginął w tym obozie 20.07.1941 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s 141; www.encyklo.pl; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; – I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 109.