Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86858

IMIOŁCZYK WIKTOR,

Urodzony 18.07.1911 r. w Cieszowie pow. lubliniecki, syn Józefa, zamieszkały w Katowicach-Dębiu. Przed wybuchem wojny pracował w kop. „Eminencja” potem „Gottwald” w Katowicach Dębiu. Działacz społeczny. Aresztowany 26.05.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12568. Zwolniony z obozu do domu 17.05.1943 r. Zmarł 2.09.1953 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznania córki Natalii Rak.