Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86860

JAREK WŁADYSŁAW,

jarek-wladyslaw

Urodzony 19.02.1921 r. w Bielsku, i zamieszkały w tej miejscowości, wykształcenie średnie ekonomiczne. Przed wybuchem wojny aktywny harcerz. W 1939 r. wraz z batalionem harcerzy dostał się do Lwowa. W listopadzie wrócił do Bielska i rozpoczął działalność konspiracyjną w Szarych Szeregach, inicjator wielu akcji sabotażowych na terenie fabryki gdzie pracował. Kierował kolportażem prasy podziemnej a także łącznik w zakresie udzielania pomocy Polakom i zbiegłym z obozów – dostarczając im żywność, ubrania i dokumenty. Aresztowany 19.04.1940 r., i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Stamtąd, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony do domu 5.10.1940 r. Po powrocie z obozu, w 1943 r. pracował przymusowo w fabryce metalowej E. Wildner w Bielsku Leszczynach. Przed zakończeniem wojny w 1945 r. aktywnie włączył się w zabezpieczeniem mienia fabryki, a zaraz po wojnie organizował uruchomienie produkcji metalowej, organizował administrację – został kierownikiem administracyjnym oraz głównym księgowym w Fabryce Wyrobów Metalowych w Bielsku-Leszczynach. Zmarł 5.06.2011 r. w Bielsku-Białej.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zaznania syna Mieczysława Jarka.