Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86862

JODŁOWIECKI JAN,

Urodzony 2.02.1883 r. we wsi Trzęsówka pow. Kolbuszowa, zamieszkały w Kętach, syn Marcina i Anny z d. Marzec. Po ukończeniu szkoły ludowej, uczęszczał do gimnazjum realnego w Rzeszowie. W 1910 r. uzyskal wykształcenie pedagogiczne w Lwowie. Pracę nauczycierla rozpoczął w szkole wydziałowej w Sokołowie. W 1919 r. wyjechał wraz z rodziną do Jędrzejowa gdzie uczył w Seminarium Nauczycielskim. Od 1927 r. nauczyciel Państwowego Gimnazjum i Liceum w Kętach. W okresie okupacji hitlerowskiej robotnik kop. „Brzeszcze”, prowadząc jednocześnie tajne nauczanie i zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany 24.04.1940 r. i po krotkim uwięzieniu przez gestapo w Bielsku, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, a następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7048. Zwolniony został do domu w październiku 1941 r. Po wojnie nauczyciel ZSZ Górniczej w Brzeszczach, członek ZBoWiD, inspektor oświaty PZGS, później w PSM w Oświęcimiu. Zmarł w 1.03.1956 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.