Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86863

KAŁUŻA FRANCISZEK ks.,

Urodzony 18.09.1877 r. w Kowalach pow. bielski. Do gimnazjum uczęszczał w Bielsku, potem studiował w Seminarium Duchownym w Widnawie na Śląsku Cieszyńskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 23.08.1903 r. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Łazach na Śląsku Cieszyńskim. Od 25.09.1921 r. wstąpił do zakonu jezuitów. W latach 1933-1938 proboszcz w Rudzie Śląskiej, w latach 1938-1939 w Cieszynie. Aresztowany 3.09.1939 r. z oskarżenia przez Hitlerjugend o wrogość wobec Niemców, więziony w Cieszynie, zaś od kwietnia 1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Sachsenhausen. Stamtąd 14.12.1940 r. przeniesiony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22748. Zginął w tym obozie 19.01.1941 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 160; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.