Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86867

KASZPER JERZY,

Urodzony w 1875 r., zamieszkały do wybuchu wojny w Jaworzu k/Bielska, brat Tadeusza. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego – nauczyciel, a następnie kierownik szkoły w Jaworzu. Od 1933 r. przeszedł na emeryturę. Aresztowany przez hitlerowców już w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 15.12.1939 r. i więziony w Bielsku, skąd 2.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Oranienburg-Sachsenhausen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 18326. We wrześniu 1940 r. przeniesiony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 15856. Zginął w tym obozie w październiku 1940 r.

Bibliografia: materiały udostępnione przez Archiwum IPN w Katowicach – zeznanie syna Józefa, sygnatura S88/10.Zu tom I do III; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznania syna Józefa Kaszpera.