Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86878

BIELEWICZ WŁADYSŁAW,

Urodzony 8.04.1891 r. w Kętach, syn Antoniego i Katarzyny, mieszkaniec Kęt. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego, kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim Męskim w Kętach – z maturą w 1911 r., zaś Wyższy Kurs Nauczycielski ukończył w 1926 r. w Katowicach. W latach 1911-1914 pracował w szkolnictwie podstawowym. Od 1914 r. do 1915 r. służył w armii austriackiej, w 1917 r. dostal się do niewoli rosyjskiej. Po powrocie z niewoli, zostal kierownikiem szkoły powszechnej, angażował się aktywnie w prace społeczne, prezes ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz Związku Zachodniego. Aresztowany 24.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, a następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Po wyzwoleniu wrócił do Kęt, był radnym Rady Miejskiej i kierownikiem Wydziału Handlu przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Uczył w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Bielsku, w Szkole Zawodowej w Kętach. Zmarł 7.08.1969 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; W. Droździk, Cmentarze i groby w Kętach, wyd. 1996 r.