Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86879

DUBIEL STANISŁAW,

dubiel-stanislaw-nr-ob-3185-pop

Urodzony 5.01.1922 r. w Andrychowie. Aresztowany wiosną 1940 r. i uwięziony w KL Auschwitz, 23.08.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3184. Odzyskał wolność 19.03.1942 r. – zwolniony z obozu, do tego stopnia schorowany, że zmarł 7.11.1944 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Andrychowskiej, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.; W. Droździk, Cmentarze i groby w Kętach, wyd. 1996 r.