Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86880

KONTNY ANTONI,

Urodzony w 1914 r. w Świętochłowicach, mieszkaniec Chropaczowa – dzielnica Świętochłowic. W młodości bardzo aktywny harcerz. Aresztowany 3.05.1940 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony do domu 1.06.1941 r. Po powrocie do domu, podjąl pracę w przedsiębiorstwie montażowym w Blachowni. Dnia 20.12.1943 r. przymusowo wcielony do wojska – Wehrmachtu i wysłany na front do Francji. W sierpniu 1944 r. dostał się do amerykańskiej niewoli, skąd po staraniach wstapił do wojska polskiego we Włoszech. Po zakończeniu wojny wrócił do Świętochłowic.

Bibliografia: Jadwiga Dąbrowska, Świętochłowiczanie w KL Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych, wyd. 2013 r.