Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86884

DANEK TEODOR,

Urodzony 7.08.1922 r. w Tychach, zamieszkały w tej miejscowości, uczeń gimnazjum. Bardzo aktywny harcerz DH w miejscu zamieszkania. Aresztowany wiosną 1940 r. i z Krakowa-Tarnowa przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 30.08.1940 r. zarejestrowany został w ewidencji obozowej jako więzień nr 3360. Zginął w tym obozie 20.05.1944 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1029/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 2:15, określenie przyczyny zgonu to: offene Lungentuberkulose (otwarta gruźlica płuc).

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1124; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1027; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 39.