Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86886

ĆWIERTNIA FRANCISZEK,

Urodzony w Kętach. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego oraz zdobyciu wyksztalcenia pedagogicznego – nauczyciel w szkołach poza Kętami. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 27.02.1941 r.

Bibliografia: Almanach Kęcki, 1997 r.