Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86887

GOLDA KAROL,

Urodzony 23.12.1914 r. w Tychach, i zamieszkały w tej miejscowości, syn Ludwika i Anny z d. Świerczek. W okresie szkolnym jak i już jako pracujący – bardzo aktywny harcerz, a od początku okupacji hitlerowskiej, zaangazowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po uwięzieniu w Katowicach lub innych więzieniach, stamtąd przetransportowany do KL Auschwitz, 2.02.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 18160. Zginął w tym obozie 15.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 7628/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 21:15, określenie przyczyny zgonu to: Grippe bei Körperschwäche (grypa przy wyczerpaniu organizmu).

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium harcerek i harcerzy Chorągwi Śląskich – słownik biograficzny, wyd. 2015,