Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86888

KOWALIK PIOTR, ks.,

Urodzony 22.02.1888 r. w Komprachcicach na Śląsku Opolskim, syn Jana i Jadwigi z d. Popiołek. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Komprachcicach i gimnazjum w Bytomiu – z maturą w 1911 r. studiował teologię w Uniwersytecie Wrocławskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 13.06.1915 r. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Radlinie pow. rybnicki, potem w Berlinie, Ostrożnicy, Sobiszowicach, Mysłowicach, Tarnowskich Górach. W 1928 r. otrzymał nominację na proboszcza w Czuchowie, potem w Kończycach, Pawłowie, W styczniu 1939 r. aresztowany przez Niemców, a po zwolnieniu, wcielony do Wehrmachtu. Po dezercji z wojska, ponownie aresztowany 20.05.1940 r. i 25.06.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12935. Zwolniony z obozu 3.09.1943 r. Po powrocie z obozu, objął parafię w Kończycach. Potem przez jakiś czas powołany do prac administracyjnych w kurii diecezjalnej, od 15.11.1954 r. otrzymał nominację na proboszcza w Chorzowie. Ostatnią jego placówką duszpasterską była parafia w Żyglinie. Zmarł w Żyglinie 26.10.1957 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 197; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.