Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86890

KRÓLIKOWSKI JULIUSZ,

Urodzony 12.04.1882 r. w Sosnowcu i zamieszkały w tej miejscowości, wykształcenie średnie ekonomiczne – buchalter. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu w halach byłej fabryki Schoena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.