Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86892

KRZYSTOLIK STANISŁAW, ks.,

Urodzony 8.03.1908 r. w Glince – Tychach, syn Jana i Franciszki z d. Mikołajec. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Tychach, a po jej ukończeniu kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Pszczynie – z maturą w 1927 r. Następnie, rozpoczął naukę na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego – skąd przeniósł się do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 24.06.1934 r. w Katowicach. Pracę duszpasterską rozpoczął w Tychach, zaś od 20.08.1934 r. w Siemianowicach Śląskich, od 5.03.1935 r. w Cieszynie. Od 30.04.1937 r. wikary w Chropaczowie. Aresztowany 3.05.1940 r. za złamanie zakazu wygłaszanie kazań w języku polskim. W transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7937. Od 26.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Od 8.12.1940 r. w stanie skrajnego fizycznego wyczerpania przesłany do KL Dachau, i zarejestrowany jako więzień nr 21966. Zginął w tym obozie 3.07.1942 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 206-207; Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.