Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86893

KRZYŻOGÓRSKI ALFONS,

Urodzony 29.11.1903 r., zamieszkały w Jabłonkowie – Zaolzie, nauczyciel gimnazjalny w miejscowości zamieszkania. Aresztowany 23.04.1940 r. i uwięziony prawdopodobnie wpierw w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie był współwięźniem Franciszkiem Adamskim oraz Antonim Adamskim – nauczycielami z Janowic pow. bielski. Zginął w tym obozie końcem 28.09.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.