Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86895

KUBICA BRUNON,

Urodzony 1.10.1919 r. w Czekanowie pow. tarnogórski, zamieszkały w Królewskiej Hucie (Chorzowie), student. Aresztowany i po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – hali byłej fabryki Schoena, stamtąd 19.07.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 13904. Zwolniony z obozu 27.09.1944 r. Nie jest znany dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.