Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86896

KUBICA JÓZEF,

Urodzony 27.07.1909 r. w Suchej Dolnej – Zaolzie. Po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego – nauczyciel. Aresztowany i wpierw po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7129. Od 5.06.1940 przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.