Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86900

KUISTON JAN,

Urodzony 12.08.1899 r. w Rydułtowach – obecnie pow. wodzisławski, i zamieszkały w tej miejscowości. Inspektor kolejowy. Aresztowany i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Rybniku, stamtąd 5.05.1940 r. przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7339. Od 26.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.