Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86901

KUKLA STANISŁAW, ks.,

Urodzony 8.05.1881 r. w Suszcu k/Pszczyny, syn Michała i Zofii z d. Jureczko. Po ukończeniu szkoły ludowej, w 1896 r. rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Księży Misjonarzy w Nowej Wsi pod Krakowem. W 1905 r. uzyskał świadectwo dojrzałości w Gimnazjum w Krakowie. Potem podjął studia teologiczne w Widnawie. Po otrzymaniu święceń kapłańskich 21.07.1909 r., służbę duszpasterską rozpoczął na Śląsku Cieszyńskim – wikary w Jabłonkowie, potem przeniósł się do Czechowic, wikary w Zebrzydowicach, przeniesiony do Bogumina, Zarzecza, Grodźca, Górkach Wielkich, proboszcz w Kończycach Małych. W styczniu 1935 – proboszcz w Pruchnej. Po wybuchu wojny aresztowany 11.09.1939 r., uwięziony w Cieszynie później w Katowicach. Stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Sachsenhausen, a od 14.12.1940 r. przeniesiony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22433. Zginął w „transporcie inwalidów” 18.05.1942 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 218-219.