Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86904

KUPILAS FRANCISZEK, ks.,

Urodzony 29.01.1882 r. na Klinku k/Popielowa pow. rybnicki, syn Jana i Julianny z d. Kania. Wykształcenie średnie uzyskał w gimnazjum opolskim. Maturę zdał w 1908 r. w Norymberdze, poczym rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Święcenia kapłańskie przyjął 22.06.1912 r. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Radzionkowie, potem prowadził ją w Nowym Bytomiu, Lędzinach. W okresie powstań i plebiscytu zaangażował się w działalność po stronie polskiej.

W III powstaniu śląskim – mianowany kapelanem Lędzińskiej Kompanii Powstańczej. W 1920 r. mianowany proboszczem parafii lędzińskiej. Aresztowany 3.09.1939 r. i wpierw więziony w Bieruniu Starym, potem wywieziony do Rawicza, zaś od 17.10.1939 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Buchenwald. Zginął w tym obozie 29.10.1940 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 223; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.