Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86909

LIBARSKI JAN,

Mieszkaniec Hajduk – obecnie dzielnicy Chorzowa. Aresztowany 13.04.1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.