Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86913

MACIEJCZYK ANIELA,

Urodzona w 1895 r. w Kętach pow. oświęcimski, i tam zamieszkała, córka Józefa i Olimpii z d. Nych. Po ukończeniu szkoły powszechnej, z wyróżnieniem ukończyła Seminarium Nauczycielskie w 1914 r. Pracę nauczycielki rozpoczęła w 1915 r. w Porąbce, potem nauczycielka w Bulowicach i Kętach. W latach 1926-1927 studiowała w Instytucie Pedagogicznym w Warszawie, poczym pracowała jako nauczycielka w Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Kętach – aż do wybuchu wojny w 1939 r. Aresztowana w 1942 r. (za przeszłość nauczycielki przed wojną) i wysłana do obozu pracy – Polenlagru nr 63 Tschechowtz w Czechowicach. Tam stanęła w obronie maltretowanej współwięźniarki, za co zostala bestialsko pobita przez dozorczynię. Przewieziona do szpitala w Bielsku – zmarła 19.09.1942 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.