Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86914

MACIERZYŃSKI PAWEŁ, ks.,

Urodzony 28.08.1893 r. w Kijewie Królewskim na Pomorzu (pow. Chełmno), syn Pawła i Marii z d. Klingenberg. Egzamin dojrzałości szkoły średniej zdał w Berlinie w 1914 r. Potem rozpoczął studia teologiczne we Wrocławiu, ale z chwilą wybuchu I wojny światowej musiał je przerwać, gdyż został powołany do czynnej służby wojskowej. Brał udział w walkach na froncie zachodnim. Po zwolnieniu w 1916 r. z wojska, kontynuował studia we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 22.06.1919 r. Prace duszpasterską rozpoczął jako wikary w Marklowicach, potem w Nowym Bytomiu. Pracę duszpasterską starał się łączyć z działalnością polsko-narodową. Brał regularnie udział w zebraniach koła górnośląskich księży-Polaków w hotelu „Lomnitz” w Bytomiu, a od listopada 1920 r. redagował dodatek niedzielny do wychodzącego w Gliwicach dziennika plebiscytowego „Oberschlesische Post”, należał do miejscowego oddziału POW. W uznaniu zasług dla sprawy polskiej na Górnym Śląsku, Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych nadała mu Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi I klasy. W listopadzie 1923 r. przeniesiony do Roździenia-Szopienic, gdzie pracował do sierpnia 1931 r. Od 1.09.1931 r. wikary w parafii w Załężu, 29.06.1935 r. otrzymał nominację na proboszcza parafii w Bieruniu Starym. Kilka dni po wybuchu II wojny światowej został przez gestapo aresztowany, zaś 20.09.1939 r. wrócił do parafii, lecz ponownie aresztowany i osadzony w prowizorycznym więzieniu w Bieruniu Starym. Po trzech dniach przewieziony do więzienia w Pszczynie, stamtąd do więzienia w Rawiczu, a w październiku 1939 r. do KL Buchenwald. Dzięki staraniom rodziny i parafian 22 listopada 1940 r. zwolniono go z obozu, z zakazem pracy duszpasterskiej. Należał do tej grupy księży, którzy aktywnie pomagali więźniom KL Auschwitz. 17.01.1944 r. znów aresztowany pod zarzutem pracy konspiracyjnej i wywieziony do KL Auschwitz. Następnie, gdy zbliżał się front, przewieziony do obozu w KL Sachsenhausen, a stamtąd do KL Bergen-Belsen. Zginał w tym obozie 25.03.1945 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; Internetowa strona – Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku,