Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86915

MALCHEREK RYSZARD, ks.,

Urodzony 6.12.1911 r. w Pawłowie, syn Antoniego i Marty z d. Bryłka. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Pawłowie wstąpił do Stowarzyszenia Misyjnego Księży Palotynów. Do gimnazjum uczęszczał w Wadowicach. Po maturze, rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne w Warszawie, a potem od 22.10.1938 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 25.06.1939 r. Pracę duszpasterską prowadził w różnych parafiach – były one krótkotrwałe. Od 10.07.1939 r. wikary w Nakle, potem w rodzinnym Pawłowie, w kościele św. Antoniego w Rybniku. Od 9.03.1940 r. wrócił do Nakła, a od 3.06.1940 r. wikary w Orzeszu. Aresztowany 14.10.1941 r. i po dziesięcio tygodniowym pobycie w więzieniu w Mikołowie, od 5.01.1942 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 28994. Zginął w tym obozie 8.08.1942 r.

Bibliografia: www.encyklo.p; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.