Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86922

MAROSZ JAN ks.,

Urodzony 12.12.1907 r. w Wędryni, narodowości polskiej, ksiądz katolicki, katecheta. Ukończył Gimnazjum w Cieszynie – matura w 1930 r. Teologię katolicką studiował w Widnawie. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Trzyńcu, gdzie był także katechetą, później w Boguminie, administrator parafii w Pietwałdzie. Aresztowany 13.01.1940 r. i uwięziony we Frysztacie, a następnie w wiezieniu gestapo w Cieszynie. Stamtąd, 24.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau i zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7524. Następnie, od 2.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Po jakimś czasie tj. od 8.12.1940 r. ponownie odesłany do KL Dachau, zarejestrowany jako więzień nr 22084. W obozie przeżył operację ślepej kiszki. Zwolniony z obozu 12.01.1944 r. – chory na płuca, ogólnie osłabiony fizycznie. Zmarł 26.06.1944 r. w Bystrzycy n.Olzą.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.Martyrologium