Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86923

MASTAJ JÓZEF,

Urodzony 7.03.1872 r. w Kasina Wielka, mieszkaniec Dziedzic pow. bielski. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i krótko więziony przez gestapo w Bielsku, stamtąd przesłany do Cieszyna, i kolejno przewieziony przez gestapo do wiezienia w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, skąd od 14.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Od 15.08.1940 r. ponownie odesłany do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 15149. Zwolniony z obozu do domu 12.11.1940 r.

Bibliografia: Wykaz więźniów KL Dachau – Książka biblioteki PMA-B.