Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86924

MATEJA TEODOR,

Mieszkaniec Rydułtów pow. wodzisławski. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Rybniku, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.