Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86927

MAZUR PAWEŁ,

Urodzony 25.12.1901 r. w Chorzowicach Śląskich, zamieszkały w Świętochłowicach. Po ukończeniu szkoły ludowej i średniej, oraz po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego – nauczyciel. Aresztowany 3.05.1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen. Zginął w tym obozie 10.08.1940 r.

Bibliografia: Jadwiga Dąbrowska, Świętochłowiczanie w KL Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych, wyd. 2013 r.