Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86931

MIKUŁA JAN,

Urodzony 19.03.1885 r. w Lyskach pow. rybnicki, mieszkaniec Rydułtów, rolnik. Aresztowany wiosną 1940 r. i uwięziony przez gestapo w Rybniku, skąd 15.08.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 15097. Stamtąd przeniesiony do KL Dachau. Zginął w tym obozie 18.10.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.