Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86932

MOCNY FELIKS,

Urodzony 13.05.1915 r. w Szczypiornie, mieszkaniec Tarnowskich Gór, wykształcenie średnie ogólnokształcące – urzędnik. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtad 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7846. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.