Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86936

MUSIOŁ ANTONI,

Urodzony 15.01.1904 r. w Panewnikach, zamieszkały w miejscowości Brzeźno Szlacheckie pow. chojnicki, wykształcenie średnie – urzędnik. Aresztowany i 22.11.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21610. Od 23.01.1941 r. przeniesiony do Neuengamme, tam 29.04.1941 r. zarejestrowany jako więzień nr 25001. Po jakimś czasie przeniesiony ponownie do KL Dachau. Zginął w tym obozie 13.01.1942 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.