Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86938

NAUTKA EMANUEL,

Urodzony 22.12.1904 r. w Łagiewnikach, zamieszkały w Świętochłowicach. Brał udział w powstaniach śląskich. Urzędnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie. Aresztowany 24.05.1940 r. i krótko więziony przez gestapo w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do Kl Sachsenhausen. Zwolniony do domu 16.01.1942 r.

Bibliografia: Jadwiga Dąbrowska, Świętochłowiczanie w KL Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych, wyd. 2013 r.