Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86940

NAWRAT FRANCISZEK, ks.,

Urodzony 9.11.1903 r. w Bługowie-Kleszczynie (obecnie woj. pilskie), syn Pawła i Agnieszki z d. Kroschel. Pobierał naukę w szkole powszechnej w Pile, zaś szkołę średnią kończył w Bydgoszczy – z maturą w 1921 r. Studia teologiczne podjął w Seminarium Duchownym w Poznaniu, później w Gnieźnie. Po otrzymaniu święceń kapłańskich 17.10.1926 r., pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Inowrocławiu, zarazem nauczyciel religii w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Wągrowcu. W latach 1932-1939 kapelan, prefekt Gimnazjum Polskiego w Bytomiu. Pierwszy raz aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i więziony w Gnieźnie – zwolniony w marcu 1940 r. Ponownie aresztowany 26.08.1940 r. w akcji unicestwienia przez okupanta hitlerowskiego polskiej inteligencji, a także za działalność propolską w Szczyglinie. Dnia 29.08.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Sachsenhausen-Oranienburg, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22361. Następnie, jako duchowny 14.12.1940 r. przeniesiony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22361. Zginął w tym obozie 18.05.1942 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 293; Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.