Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86941

NĘDZA MAKSYMILIAN,

Urodzony 6.08.1896 r. w Katowicach. Aresztowany 5.05.1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7918. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany jako więzień nr 5502. Zginął w tym obozie 13.08.1943 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.