Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86942

NIEDBAŁA FRANCISZEK,

Urodzony 6.02.1899 r. w Lila pow. krotoszyński. Zamieszkały w Królewskiej Hucie (Chorzowie). Przed wybuchem wojny zatrudniony w Fabryce „Konstal” w Chorzowie, bardzo zaangażowany w umacnianie Państwa Polskiego. Aresztowany przed Czeską granicą przez żandarmerię niemiecką. Więziony przez jakiś czas w KL Auschwitz, zaś wiosną 1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Sachsenhausen-Oranieburg. Zginął w tym obozie 12.05.1941 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznaie córki Reginy Dendra.