Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86945

GÓRNY RUDOLF,

Urodzony 29.03.1908 r. w Krzeszowicach pow. krakowski. Zamieszkały na Zaolziu – tam aktywny działacz polonijny. Aresztowany 22.04.1940 r. i uwięziony przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryki Kohna, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie przebywal do 5.05.1945 r. przez wojska amarykańskie. Po wojnie zamieszkał w Pszowie pow. rybnicki i pracował  w spółdzielczości handlowej. Zmarł w 1973 r.

Bibliografia: Paweł Gleńsk. Życiorys Rudolfa Górnego. Pszów 27 X 1974 r.