Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86947

KOTLARCZYK TADEUSZ,

Urodzony 10.10.1903 r., zamieszkały w Wadowicach. Po zdobyciu wyksztalcenia pedagogicznego nauczyciel historii w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Męskim księży Pallotynów w Wadowicach. Aresztowany 24.04.1940 r. i prawdopodobnie po uwięzieniu przez gestapo w lokalnym więzieniu, i prawdopodobnym przewiezieniu do Sosnowca – fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau lub KL Mauthausen-Gusen. Zginął w obozie.

Bibliografia: Jan Krawczyk, Ankieta GKBZH w P. dot. aresztowania. Dn 17 III 1970 r. Arch. IPN Warszawa, sygn. BU 2448/509, s.162 -163.